Kullanım Koşulları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu “Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okuyunuz.

Bu websitesi, sektör çalışanlarını bilgilendirme amaçlı olup, sitede yer alan hiçbir içerik reklam, özendirme amacı taşımamaktadır. Bu websitesinde yer alan içeriklerin, alkol satışı ve sair ticari amacı bulunmamaktadır.

Bu websitesini ve Hizmetleri (aşağıda tanımlanmaktadır) kullanmakla bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu websitesini kullanmayınız.

Websitesinin Mülkiyeti ve İşletilmesi ve Kullanım Koşullarına Bağlılık:

Viskikokteyl.com “VİSKİKOKTEYL” websitesinde veya bu siteden veya bu site kanalıyla size sunduğu uygulamaları, yazılımları, verileri, ürünleri, yarışmaları ve diğer hizmetleri (hepsi birlikte bundan böyle kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) şahsen ya da bir şirket adına ve namına kullanmanız sizinle VİSKİKOKTEYL arasında kurulan sözleşmenin koşullarına tabi olacaktır. Bu sözleşme:

  1. Kişisel Veriler Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile birlikte, varsa yürürlükteki ek koşullar da dahil olmak üzere bu Kullanım Koşullarından oluşmaktadır.

Bir tarafta Kullanım Koşulları ile diğer tarafta Kullanım Koşullarında yer alan konulara ilişkin diğer VİSKİKOKTEYL Politikaları arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanım Koşulları esas alınacaktır.

Zaman zaman bu yayını güncelleyerek Kullanım Koşullarını değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul ediyorsunuz. Güncel Kullanım Koşullarını öğrenebilmek ve takip edebilmek için websitesini ziyaret ettiğiniz her seferinde bu bölüme de bakınız. Websitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.

Ehliyet ve Erişim:

18 yaşından küçükseniz ya da (b) ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları sizin websitesine erişmenizi veya websitesini kullanmanızı engelliyorsa ya da yasaklıyorsa bu websitesini kullanamazsınız ve Kullanım Koşullarını kabul edemezsiniz. 18 yaşından büyükseniz, bu Kullanım Koşullarını okumanız ve incelemeniz ve Kullanım Koşullarını tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir.

Websitesine erişim izni sadece geçici olarak verilmektedir ve VİSKİKOKTEYL, bu websitesini veya onun belirli bölüm ve kısımlarını tarafınıza herhangi bir ihbarda bulunmadan ve kendi şahsi takdirine ve seçimine göre değiştirme ya da kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Web sitemiz herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanıma kapandığı takdirde bu sebeple hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak, bu Kullanım Koşullarına veya VİSKİKOKTEYL Politikalarına uyulmaması ya da telif haklarına veya başka fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesi sebebiyle ya da benzeri başka sebeplerle (mükerrer hafif suçlar da dahil) bu websitesine ve/veya Hizmetlere erişimi herhangi bir ihbarda bulunmadan durdurma veya askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kişinin bu websitesine veya Hizmetlere erişimini durdurma kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.

Verilerin Gizliliği:

VİSKİKOKTEYL, gizliliğinizi ciddiye almaktadır ve bu websitesinde verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun kullanacak ve koruyacaktır. Hizmetleri kullanmakla, verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi yukarıda bahsi geçen Gizlilik Politikasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Websitesi Malzemeleri, Ürünleri ve Hizmetlerinin Mülkiyeti ve Kullanımı:

Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, websitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları VİSKİKOKTEYL’e aittir ya da VİSKİKOKTEYL bu malzemeleri websitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. VİSKİKOKTEYL, websitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu websitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

Websitesinin Coğrafi Kapsamı:

VİSKİKOKTEYL, bu websitesini Türkiye Cumhuriyetinden kontrol etmekte ve işletmektedir. VİSKİKOKTEYL, bu websitesinde bulunan malzemelerin ya da bu websitesinde tanımlanan Ürünlerin sizin ülkenizde veya yerinizde kullanıma hazır veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu websitesinin tüm ziyaretçileri, websitesinin içeriği ve işletimi konusunda tâbi oldukları tüm yerel kanunlara ve mevzuata uymaktan şahsen sorumlu olacaklardır.

Bu konuda önceden VİSKİKOKTEYL’in yazılı izin ve rızasını almadıkça, bu websitesine VİSKİKOKTEYL’in işletmediği ve yönetmediği bir websitesinden bağlanmayacağınızı kabul ediyorsunuz

Başka Websitelerine Bağlantılar:

Kullanımınız için bu websitesi, VİSKİKOKTEYL tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. VİSKİKOKTEYL bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, VİSKİKOKTEYL, söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz. VİSKİKOKTEYL, bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan VİSKİKOKTEYL sorumlu değildir. Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden VİSKİKOKTEYL sorumlu değildir.

Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak VİSKİKOKTEYL sorumlu değildir.

Websitesi İçeriği Hakkında Sorumluluğun Reddi:

Websitesinde bulunan malzemeler (grafikler, yazılımlar, dijital içerikler, tavsiyeler veya başka malzemeler) ve websitesi kanalıyla edinilen malzemeler “olduğu gibi” esasında ve açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmeksizin veya herhangi bir koşula tabi olmaksızın verilmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami sınırlar içerisinde VİSKİKOKTEYL, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden reddettiğini beyan eder.

VİSKİKOKTEYL, websitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu websitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. VİSKİKOKTEYL, bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Websitesinin İşletilmesi Hakkında Sorumluluğun Reddi:

VİSKİKOKTEYL, bu websitesini ve işletmesini sürdürmek için çaba gösterecektir, fakat websitesinde veya işletmesinde olabilecek kusur ve hataların sonuçlarından sorumlu değildir. Websitesinin işletmesi konusunda VİSKİKOKTEYL, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden ve açıkça reddettiğini beyan eder.

VİSKİKOKTEYL:

  • websitesinin işletmesinin kullanıcının gereksinimlerine uygun olacağı ve bu koşulları karşılayacağı;
  • websitesine erişimin kesintisiz, zamanında, güvenli ve virüsler, solucanlar, Truva atları veya benzeri başka zararları unsurlardan ari olacağı ya da her türlü hata veya kusurdan ari olacağı;
  • websitesinin kullanılmasından elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı ya da
  • hata ve kusurların düzeltileceği ve giderileceği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Bu websitesini ziyaret etmeniz sonucunda ve nedeniyle maruz kalabileceğiniz virüsler, zararlı unsurlar, hatalar veya ne olursa olsun başka problemlerden ötürü bilgisayar donanım ve yazılımlarınızda ihtiyaç duyulabilecek servis, onarım veya düzeltme işlemlerinin tüm giderlerinden sorumlu olacaksınız (ve VİSKİKOKTEYL’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır).

Sorumluluğun Sınırlandırılması:

Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, ihmalimizden ya da yanlış beyan veya sır tutma eylemlerimizden kaynaklanan veya bunların neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanmalarla ilgili sorumluluklarımızı ya da yürürlükteki kanunlara göre reddedilemez veya sınırlandırılması mümkün olmayan diğer sorumluluklarımızı herhangi bir şekilde reddetmiyor ve sınırlandırmıyoruz.

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak VİSKİKOKTEYL, (a) websitesinin ya da websitesinde bulunan herhangi bir malzemenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından ya da (b) websitesinin herhangi bir kullanıcısının eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek ve sözleşmeye, haksız fiile (ihmal de dâhil) veya başka bir hukuki nedene dayanan, kâr kaybı, şerefiye kaybı, iş fırsatı kaybı, bedensel yaralanma (ölüm de dâhil) ve mal hasarları da dâhil olmak üzere doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden veya benzeri başka zararlar için ya da cezai tazminatlar için size karşı ya da başka gerçek veya tüzel kişilere karşı ne olursa olsun hiçbir durum ve koşulda sorumlu tutulmayacaktır. VİSKİKOKTEYL veya onun bir yetkili temsilcisine bu tip zararların olabileceği önceden bildirilmiş olsa bile VİSKİKOKTEYL kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Bu zararlar, hatalar, ihmaller, iş kesintileri, kusurlar, ademi ifa durumları, veri kayıpları veya verilerin bozulması, işletme veya iletimdeki gecikmeler, hat kesintileri ve arızaları veya bilgisayar virüsleri, solucanları, Truva atları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri başka zararları unsurların sebep olabileceği zarar ve ziyanları veya yaralanmaları da kapsayacaktır.

Yürürlükteki kanunlar; netice kabilinden veya arızi zarar ve ziyanlarla ilgili sorumlulukların reddedilmesine veya sınırlandırılmasına ya da belirli bazı garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan sorumluluğun reddi veya sınırlandırılması beyanlarının bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bununla birlikte, VİSKİKOKTEYL’in size karşı zarar ve ziyanlarla ve dava sebepleriyle ilgili olarak sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dahil) veya başka hukuki nedenlerden kaynaklanan toplam hukuki sorumluluğu sizin websitesine erişmek karşılığında ödediğiniz ücreti (varsa) hiçbir durumda ve hiçbir sebeple geçmeyecektir.

Tazminat Sorumlulukları:

VİSKİKOKTEYL’i ve vekilleri, acenteleri, lisans alanları, külli ve cüz’i haleflerinin her birini, sizin websitesini kullanmanızdan, Kullanım Koşullarında izin verildiği gibi kullanılmasından ve/veya sizin bu Sözleşme kapsamındaki beyan, garanti, tekeffül veya taahhütlerinizi ihmal etmenizden ya da ihmal ettiğiniz iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü ve her cinste tüm tazminat talepleri, dava veya takipler ve bunlarla ilişkili makul hukuki ücretler de dahil olmak üzere her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve giderlere karşı savunacağınızı ve onlara tüm bu zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

Sona Erme:

Kullanım Koşulları ve VİSKİKOKTEYL Politikaları geçerliliğini koruduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Websitesini kullanmaya son vererek ve websitesinden edindiğiniz içeriklerin tümünü imha ederek bu Kullanım Koşullarını iptal edebilir ve sona erdirebilirsiniz. Kullanım Koşullarının hükümlerinden birine uymamanız ya da ihmal etmeniz halinde, websitesine erişmeniz de dahil olmak üzere bu Kullanım Koşullarını ve VİSKİKOKTEYL Politikalarını biz de derhal sona erdirebiliriz. Sona Erme halinde, websitesini kullanmaya devam edemezsiniz ve websitesinden aldığınız tüm içerikleri imha etmeniz gerekir.

Yardım:

Bu websitesi, sitenin kullanılmasına ilişkin başka talimatlar da verebilir. Bununla birlikte, VİSKİKOKTEYL websitesinin kullanılması konusunda size herhangi bir destek vermekle yükümlü değildir. İletişim Adresi: Esentepe Mh. Mithat Unlu Ünlü Sokak No:20/26 Şişli İstanbul

Uygulanacak Hukuk:

Gerek bu Kullanım Koşulları gerekse Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dahil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilaflar, kanunlar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır

Bölünebilirlik:

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı veya hükümsüz olması ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.

Feragat:

VİSKİKOKTEYL’in Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesini veya kısmını ifa etmemesi ya da yerine getirmemesi, herhangi bir şahsın geçmiş veya gelecek fiil veya ihmallerinden ötürü VİSKİKOKTEYL’in Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Ancak ve sadece VİSKİKOKTEYL’in bir yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış kesin ve yazılı bir feragat beyanı kanunen geçerli sayılacaktır.

Hukuki Etki:

Kullanım Koşullarında paragraf başlıkları sadece kolaylık olması için konulmuş olup herhangi bir hukuki veya akdi etkisi bulunmamaktadır. Ziyaret ettiğiniz siteye geri dönmek için, lütfen tarayıcınızda (browser) geri butonuna basınız. Tüm hakları saklıdır.

Tarih: 30.09.2020 – Versiyon: 1.0.0