Klasik Kokteyller

Klasik Kokteyller

WHISKY SOUR

WHISKY SOUR

NEW YORK SOUR

NEW YORK SOUR

MINT JULEP

MINT JULEP

OLD FASHIONED

OLD FASHIONED

BOSPHORUS HIGHBALL

BOSPHORUS HIGHBALL

MORNING GLORY FIZZ

MORNING GLORY FIZZ

OLD PAL

OLD PAL

MARK TWAIN

MARK TWAIN

JOHNNIE & COLADA

JOHNNIE & COLADA

SCOFFLAW

SCOFFLAW

JOHNNIE & ELLA

JOHNNIE & ELLA

CINNAMON MANHATTAN

CINNAMON MANHATTAN

HIGHBALL SCAFFAS

HIGHBALL SCAFFAS

ROB ROY

ROB ROY

SEELBACH

SEELBACH

THE BOBBY BOUCHER

THE BOBBY BOUCHER

GOODNIGHT IRENE

GOODNIGHT IRENE

GIRO D’ITALIA

GIRO D’ITALIA

LADY SCOTCH

LADY SCOTCH

HALEKULANI COCKTAIL

HALEKULANI COCKTAIL

RICE SCOTCH

RICE SCOTCH

KIWI

KIWI

JOHNNIE & STELL

JOHNNIE & STELL

IN COLD BLACK

IN COLD BLACK